Laboral naves assessorsEn aquest apartat podrà veure totes les operacions que Naves Assessors, SL realitza a nivell laboral, com podria ser l'estudi i tramitació de tot tipus de contractes, sancions i acomiadament de treballadors, confecció de nòmines, afiliacions, altes i baixes, certificats vida laboral, confecció i tramitació dels models 110, 111 i 190, ...

 

 

 

 

 

Laboral

Seguretat Social

I.R.P.F. - Retencions

Recursos Humans

 

LABORAL

Càlculs de l'increment de plantilla

Estudi, redacció i tramitació de tot tipus de contractes

Rebuts oficials de salari

Certificats d'empresa

Sancions i acomiadament de treballadors

Tramitació d'expedients de regulació d'ocupació

Expedició de prestacions de l'atur, IT, Fons de Garantia Salarial, ...

Control del venciment de contractes

Assegurances obligatòries dels convenis col.lectius

Tornar >>

 

 

SEGURETAT SOCIAL

Afiliacions, altes, baixes i variacions dels treballadors

Liquidacions de cotització: generals, recàrrec, quota empresarial i obrera, no ingressades, ...

Estudi de contractes bonificables

Accidents de treball i malalties

Certificats de la vida laboral, corrent de pagament, ...

Estudis de jubilació, invalidesa, viduïtat, ...

Tornar >>

 

I.R.P.F. - RETENCIONS

Control de gerents, professionals, comissionistes, ...

Aplicació i revisió del percentatge de retenció

Confecció i tramitació dels models 110, 111 i 190.

Certificat de retribucions anuals

Altes i baixes en el cens fiscal

Tornar >>

 

RECURSOS HUMANS

Disseny de la política de l'empresa

Criteris salarials i Establiment de salaris variables

Formació dels Treballadors

Acció social de l'empresa

Creació de la borsa de treball de l'empresa

Tornar >>