fiscal naves assessorsEn aquest apartat podrà veure totes les operacions que Naves Assessors, SL realitza a nivell fiscal, com podrien ser les declaracions de renda, declaracions d'IVA, operacions intracomunitàries, ...

 

 

 

 

 

Renda

I.V.A.

Societats

Operacions amb Terceres Persones

Operacions Intracomunitàries

 

 

RENDA

Pagaments fraccionats trimestrals

Regularització anual dels mòduls

Amortització béns inversió

Liquidació trimestral de retencions en lloguers i interessos

Resum anual de retencions en lloguers i interessos

Declaració anual informativa de les entitats en règim d'atribució de rendes

Canvis d'opcions de tributació

Tornar >>

 

I.V.A.

Declaracions mensuals o trimestrals

Elaboració resum anual

Regularització anual de mòduls

Canvis de règim

Estudi d'aplicació de la regla de prorrata

Tornar >>

 

SOCIETATS

Pagaments a compte (segons opció)

Liquidació de retencions de lloguer, interessos, dividends, etc.

Resum anual de retencions de lloguer, interessos, dividends, etc.

Precàlcul del tancament de l'exercici fiscal

Tornar >>

 

OPERACIONS AMB TERCERES PERSONES

Declaració anual de clients i proveïdors

Tornar >>

 

OPERACIONS INTRACOMUNITÀRIES

Declaració intrastat

Declaració recapitulativa

Tornar >>