Gestoria

fiscal naves assessorsA més dels serveis fiscals i comptables, li oferim els serveis de Gestoria per canvis de nom de vehicles en general, i qualsevol tràmit i certificacions amb trànsit.

Llegeix més...

fiscal naves assessorsEn aquest apartat podrà veure totes les operacions que Naves Assessors, SL realitza a nivell fiscal, com podrien ser les declaracions de renda, declaracions d'IVA, operacions intracomunitàries, ...

Llegeix més...

Laboral naves assessorsConscients de la importància pels nostres clients de poder-se dedicar exclusivament a seu negoci o professió, disposem també de serveis jurídics.

Llegeix més...

Laboral naves assessorsEn aquest apartat podrà veure totes les operacions que Naves Assessors, SL realitza a nivell laboral, com podria ser l'estudi i tramitació de tot tipus de contractes, sancions i acomiadament de treballadors, confecció de nòmines, afiliacions, altes i baixes, certificats vida laboral, confecció i tramitació dels models 110, 111 i 190, ...

Llegeix més...