Millora de les cobertures en la garantía d'animals cinegètics, tant per clients en cartera com per clients nous. En aquesta cobertura entren tambe els danys ocasionats per col·lisió amb animals domèstics, a part dels animals cinegètics tal com es tenía fins ara