assegurança particulars naves assessors

 

 

 

 

 

 

Volem assessorar-lo de la millor manera per invertir els seus estalvis.

Avantatges importants

Inversions a renda fixa.

Inversions a renda variable.

Prima única i prima periòdica.

Pla de Pensions i PPAs (Adequat per desgravar en la seva Declaració de Renda).

Rendes immediates (molt interessant).

Tant per malaltia com accident. Mort i invalidesa, amb doble per accident o triple per accident de circulació.

També MALALTIES GREUS.