DADES DEL PRENEDOR
Cognoms, Nom :
E-mail :
Adreça :
Població :
NIF :
Telèfon :
Mòbil :
Professió :
Data Naixement :
Fumador ? :
CAPITALS I GARANTIES DE RISC (Assegurança de vida)
El mateix capital en cas d'invalidesa :
Doble capital en cas de mort per accident :
Triple capital en cas de mort per accident de circulació :
Malalties greus. Vol que li avancem el 50% del contractat en cas de malaltia greu :