DADES DEL PRENEDOR
Cognoms, Nom :
E-mail :
Adreça :
Població :
N.I.F. :
Teléfon :
Mòbil :
DADES SOBRE EL RISC
Activitat :
Ram :
Si el sap, codi IAE :
Facturació últim exercici :
Nº Treballadors :
Total pagat en salaris :

Explicar de forma clara tot el procés de fabricació/producció o servei que fan:

EN CAS DE SER MAQUINÀRIA:
Tipus maquinària :
Marca :
Tones :
És de servei públic ?
Més dades que cregui d'interés :
 
Accepto la clàusula establerta pels responsables de Grupo PDS sobre la confidencialitat de les dades i el seu tractament.